Jelentkezés

Az Apáczai Waldorf Iskola szeretettel várja a diákokat 1-8. évfolyamán

Mit nyújt az iskola?


Megfelelő alapozás - maximális odafigyelés

Az iskola két évet ad a számolás, az írás-olvasás készség kialakítására, hogy minden gyermek alaposan elsajátítsa. Hiszen későbbi tanulásuk eredménye ennek a függvénye, ezért is ad erre az oktatási törvény két évet minden iskolában. 

A kis osztálylétszámban nagyobb figyelem jut minden gyermekre, hatékonyabban lehet segíteni őket. E maximális odafigyelés mellett jobban kiderül az is, ki miben tehetséges, és abban még inkább lehet őt erősíteni.


Örömteli tanítás – a tanulási kedv megőrzése

Az életkorhoz igazított, élményszerű tanításra helyezzük a hangsúlyt, hogy a gyermek örömmel járjon iskolába mind a nyolc éven át. Minden gyermek úgy lép be először az iskola kapuján, hogy szeretne tanulni. Ezt a lelkesedést, világ iránti érdeklődést, nyitottságot kívánjuk megőrizni. Fontos számunkra, hogy szeressen olvasni, fogalmazni, számolni a gyermek, és értse, miért fontos számára ez az életben.


Angol és német nyelv tanítása 1. osztálytól kiemelt óraszámban 

Emelt óraszámban tanulnak a diákok angolul anyanyelvű tanáruktól. A gyerekek nagyon meg akarják érteni a csak angolul beszélő tanárukat, és nagy figyelemmel kísérik szavait nyelvórákon és a készségtárgyak oktatásakor. Emellett heti két órában németül is tanulnak a gyermekek elsőtől, mert ezt az időszakot tartjuk a legalkalmasabbnak a nyelvtanulásra.


Az anyanyelvi kultúra mély ismerete

Nagy hangsúlyt helyezünk a magyar kultúra szellemi értékeinek megismerésére: a magyar népmesék, legendák, mondák alsóban a tananyag lényegi részei. A magyar irodalmat és történelmet pedig nevelésük meghatározó eszközének tartjuk a későbbiekben is. A honismeret órákon egyre szélesebb körben ismerik meg szülőföldjüket. A keresztény ünnepkör az oktatás szerves része, és általuk a hagyományok tudatos ápolása, megélése nagy lelki gazdagodást jelent.


Kiemelt zenei képzés, művészeti nevelés

Első osztálytól pentaton furulyán, harmadik osztálytól C-furulyán tanul minden gyermek, hogy eljuthassanak az együttzenélés, az önkifejezés élményéig. Az euritmia (mozgásművészet), dráma, festés, formarajz óráik mindemellett a kreatív gondolkodás és a szociális képességek kialakulását is segítik. A napköziben pedig lehetőséget biztosítunk zongoratanulásra.


A mozgás szeretete 

A délelőttben egy harminc perces nagyszünetet, a délutánban két órát biztosítunk szabad játékra iskolánk nagy parkjában. A mindennapos testnevelés, sok-sok kirándulás, erdei iskolai foglalkozás mellett arra törekszünk, hogy minden gyermeknek megadhassuk az úszás, korcsolyázás, kenuzás, síelés megismerésének örömét.


Családias légkör, igényes környezet

Évfolyamonként egy osztállyal, maximum 16 fős létszámmal működünk, mely családias légkört teremt. Nevelésünk alapja a szülővel való szoros gyüttműködést.

Az igényesen felújított huszárlaktanya tágas terei megfelelő környezetet biztosítanak a Waldorf-szellemiségű neveléshez. Küllemében az egykori nagy kollégiumok hangulatát idézi az épület, miként az oktatás tartalmában is törekszünk e régi kollégiumi hagyományok beépítésére, és a Waldorf-pedagógiával való ötvözésére.

Jelentkezés az iskolába

Jelentkezés iskolánkba

JELENTKEZÉSI LAP - letölthető

Iskolánk sok szeretettel várja a gyermekeket 1. osztálytól 8. osztályig.

Minden iskolaérett kisgyermeket szívesen látunk leendő első osztályunkba vallástól, nemtől és a szülők anyagi helyzetétől függetlenül. A nagyobb osztályokhoz is lehetőség van kapcsolódni az osztálytanítókkal való egyeztetés alapján. 

A felvételi időszakot megelőzően már novembertől kezdődően különböző előkészítő programokat (nyílt napok, mindenki számára nyitott ünnepek) és előadásokat tartunk, melyek célja az, hogy az érdeklődő családok minél szélesebb körben, minél változatosabb témákban informálódjanak az iskola pedagógiai célkitűzéseiről, a mindennapi iskolai életről és a szülői szerepekről.

A jelentkezési lap leadását követően minden családot ismerkedésre hívunk. 

Jelentkezés az első osztályba

Ismerkedés a szülőkkel

Az egyéni ismerkedésre a szülőket várjuk, akikkel az elsős osztálytanító és iskolánk más tanárai beszélgetnek a gyermekről és arról, miért választották gyermeküknek a Waldorf-iskolát, mit várnak az iskolától, valamint maradtak-e kérdéseik a beiskolázást előkészítő programsorozat után. Mindez egy átfogó kép kialakításához igen fontos.

Mivel egy Waldorf-iskola működése sokban eltér egy hagyományos iskolától, ezért az is nagyon fontos, hogy az új családok részletes tájékoztatást kapjanak arról, hogy mit jelent az iskolafenntartás, miben számít rájuk az iskola. Minden Waldorf-iskolát lelkes szülők csoportja alapít. A hozzánk érkező új családoktól is hasonlóan aktív hozzáállást kérünk az iskola életének formálásában. 

A jelentkező családnak meg kell ismerkednie az iskola pedagógiai célkitűzéseivel, módszereivel, és azt is fontos tisztázni, hogy az iskola milyen együttműködést kíván a szülőtől. Amennyiben a szülő elfogadja az iskola nevelési elveit és működési feltételeit, és a Tanári Kollégium is döntött a gyermek felvételéről, akkor sor kerül az úgy nevezett Együttműködési szerződés aláírására.

Az iskola működési feltételeinek anyagi hátterét az állami normatívákon kívül a szülői támogatások teszik ki. Az iskola fenntartója az Apáczai Iskoláért Egyesület. Minden belépő családnak az Egyesülettel, mint fenntartóval kell megállapodást kötnie az adott tanévre. 

Ismerkedés a gyermekkel

Egy csoportos ismerkedés alkalmával a gyerekeket mesével várjuk, ahol gyerektársaságban, közös játék során figyelik meg őket a tanárok, tanítók. A felvételi oldott, vidám hangulatban zajlik, időtartama kb. 1 óra. Ez alatt különféle játékos feladatokban vesz részt a gyermek, mely a felvételiztetők számára megmutatja, hogy a kisgyermek hol tart testi-, lelki- és szellemi fejlődésében. 

A gyermeket kísérő szülőkkel eközben néhány szülőtársunk beszélget kötetlenül az iskola életéről. 

A felvételi során fontos számunkra, hogy tud-e majd együtt dolgozni a tanító a gyermekkel, valamint a gyermek a többiekkel. A felvételiztető tanárok megfigyelése alapján a Tanári Kollégium dönt a felvételről vagy az esetleges elutasításról. Pozitív elbírálás esetén a tanári közösség teljes felelősséggel vállalja a gyermek nevelését, és erről a leendő osztálytanító tájékoztatja a szülőt. 

A jelentkezéshez egy felvételi lapot kell kitölteni és leadni egy fényképpel az iskola titkárságán.

Jelentkezés magasabb évfolyamra

Nem csak tanév elején, hanem tanév közben is folyamatos lehetőséget nyújtunk a diákoknak jelentkezésre. A választás megkönnyítésének érdekében a szülőnek lehetősége van, hogy gyermekével nyílt órán vegyen részt, majd a gyermek vendégtanulóként egy rövidebb időszakra jelen lehet az adott osztályban.

Ilyenkor látható meg, hogy a leendő diák az új osztályközösségbe be tud-e kapcsolódni, és tanulási képességei megfelelőek-e az adott osztályfokra való bekapcsolódáshoz. 

Iskolánk jelenleg 8. évfolyamig tudja fogadni a diákokat. 

Jelentkezés esetén kérjük, hogy először telefonáljanak iskolánk titkárságára (06-30/526-9260), és kérjenek időpontot egy ismerkedő beszélgetésre az osztálytanítótól.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata (külföldi vagy kettős állampolgárság 

    esetén útlevél, tartózkodási engedély) 

2. a gyermek TAJ-kártyája 

3. a gyermek lakcímkártyája 

4. első osztályba jelentkezőknek a gyermek iskolaérettségéről kiállított óvodai igazolás 

5. 1 db igazolványkép 

6. 1 db normál, egész alakos, pár hónapnál nem régebbi fotó a gyermekről

7. kitöltött információs lap

8. kitöltött jelentkezési lap

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Iskolafilm

Az iskola támogatása

Az adó 1%-ának felajánlási lehetősége:
adó 1%

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön legfrissebb programjainkról és tartalmainkról!

Copyright © 2013. Apáczai Waldorf Iskola