-

Elérhetőségek

Apáczai Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 9700 Szombathely,
11-es huszár út 40. (A felújított egykori huszárlaktanya épülete)
Telefon:
+36305269260
E-mail:
[email protected]


Jelentkezés, beiratkozás

12 érv, hogy miért válasszam gyermekem számára a Waldorf-iskolát12 érv, hogy miért válasszam gyermekem számára a Waldorf-iskolát
 • Mert a Waldorf-pedagógia testi-lelki-szellemi egységben szemléli a gyermeket, egyaránt fontosnak tartva az akarati, érzelmi és értelmi képességek harmonikus fejlesztését.
 • Mert a Waldorf-tanterv nem magához „szabja” a gyermeket, hanem szervesen igazodik a gyermeki fejlődés törvényszerűségeihez, a tantárgyak által is szolgálva ezt a fejlődést.
 • Mert a Waldorf-iskola a fej, a szív és a kéz iskolája, mely a cselekedve tanulásra, az egyéni és közös tapasztalatszerzésre épül, ahol a gyerekek átéléseik nyomán maguk készíthetik el tankönyveiket.
 • Mert a tanulás összefüggő rendszerben történik: az un. epochák (korszakok) alatt 3-4 hétig foglalkozhatnak elmélyülten egy-egy kiemelt témával, segítve az egységes holisztikus látásmód kialakulását.
 • Mert a tanulás során a fogalmi gondolkodást megelőzi és megalapozza a képi gondolkodás, ahol tág teret kap a gyermeki képzelet teremtő ereje és az érzelmi intelligencia.
 • Mert a közismereti tárgyak mellett ugyanolyan hangsúlyosak a művészeti (festés, formarajz, zene, egyéni hangszer) a kézműves (kézimunka, agyagozás, fafaragás) és a mozgásos (ritmikus játékok, bothmer gimnasztika, euritmia) tevékenységek.
 • Mert a Waldorf-iskola olyan napi, heti, éves ritmust alakít ki, amely egyrészt igazodik az évkörhöz és az ünnepekhez, másrészt a gyermek egyéni fejlődési tempójához, tudva, hogy az érési folyamatok egy-egy képesség területén eltérőek.
 • Mert a Waldorf-iskolában nincs bukás, a gyermekeket nem számokkal értékelik, hanem személyes visszajelzésekkel, szöveges bizonyítvánnyal, melynek gyermekhez szóló része a tanító által írt bizonyítványvers.
 • Mert a gyermek fejlődését az osztálytanító elsőtől nyolcadik osztályig végig kíséri és segíti, lehetővé téve a szorongás nélküli, felszabadult, vidám mindennapokat.
 • Mert az iskolai életbe az ünnepek, közös tevékenységek révén a szülők is beavatást nyernek, részvételük és jelenlétük meghatározó az egymást támogató (iskola-család) nevelő munkában.
 • Mert a Waldorf-iskola az Élet háza, nem a majdani nagybetűs életre nevel, hanem a gyermek itt és most éli az életét társaival, tanáraival és a szülőkkel egy közösségben.
 • Mert tudom, hogy a Waldorf-iskolában jó helyen leszünk.

Vissza az előző oldalra!
Apáczai Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Magyar