Jelentkezés iskolánkba

JELENTKEZÉSI LAP - letölthető

Iskolánk sok szeretettel várja a gyermekeket 1. osztálytól 8. osztályig.

Minden iskolaérett kisgyermeket szívesen látunk leendő első osztályunkba vallástól, nemtől és a szülők anyagi helyzetétől függetlenül. A nagyobb osztályokhoz is lehetőség van kapcsolódni az osztálytanítókkal való egyeztetés alapján. 

A felvételi időszakot megelőzően már novembertől kezdődően különböző előkészítő programokat (nyílt napok, mindenki számára nyitott ünnepek) és előadásokat tartunk, melyek célja az, hogy az érdeklődő családok minél szélesebb körben, minél változatosabb témákban informálódjanak az iskola pedagógiai célkitűzéseiről, a mindennapi iskolai életről és a szülői szerepekről.

A jelentkezési lap leadását követően minden családot ismerkedésre hívunk. 

Jelentkezés az első osztályba

Ismerkedés a szülőkkel

Az egyéni ismerkedésre a szülőket várjuk, akikkel az elsős osztálytanító és iskolánk más tanárai beszélgetnek a gyermekről és arról, miért választották gyermeküknek a Waldorf-iskolát, mit várnak az iskolától, valamint maradtak-e kérdéseik a beiskolázást előkészítő programsorozat után. Mindez egy átfogó kép kialakításához igen fontos.

Mivel egy Waldorf-iskola működése sokban eltér egy hagyományos iskolától, ezért az is nagyon fontos, hogy az új családok részletes tájékoztatást kapjanak arról, hogy mit jelent az iskolafenntartás, miben számít rájuk az iskola. Minden Waldorf-iskolát lelkes szülők csoportja alapít. A hozzánk érkező új családoktól is hasonlóan aktív hozzáállást kérünk az iskola életének formálásában. 

A jelentkező családnak meg kell ismerkednie az iskola pedagógiai célkitűzéseivel, módszereivel, és azt is fontos tisztázni, hogy az iskola milyen együttműködést kíván a szülőtől. Amennyiben a szülő elfogadja az iskola nevelési elveit és működési feltételeit, és a Tanári Kollégium is döntött a gyermek felvételéről, akkor sor kerül az úgy nevezett Együttműködési szerződés aláírására.

Az iskola működési feltételeinek anyagi hátterét az állami normatívákon kívül a szülői támogatások teszik ki. Az iskola fenntartója az Apáczai Iskoláért Egyesület. Minden belépő családnak az Egyesülettel, mint fenntartóval kell megállapodást kötnie az adott tanévre. 

Ismerkedés a gyermekkel

Egy csoportos ismerkedés alkalmával a gyerekeket mesével várjuk, ahol gyerektársaságban, közös játék során figyelik meg őket a tanárok, tanítók. A felvételi oldott, vidám hangulatban zajlik, időtartama kb. 1 óra. Ez alatt különféle játékos feladatokban vesz részt a gyermek, mely a felvételiztetők számára megmutatja, hogy a kisgyermek hol tart testi-, lelki- és szellemi fejlődésében. 

A gyermeket kísérő szülőkkel eközben néhány szülőtársunk beszélget kötetlenül az iskola életéről. 

A felvételi során fontos számunkra, hogy tud-e majd együtt dolgozni a tanító a gyermekkel, valamint a gyermek a többiekkel. A felvételiztető tanárok megfigyelése alapján a Tanári Kollégium dönt a felvételről vagy az esetleges elutasításról. Pozitív elbírálás esetén a tanári közösség teljes felelősséggel vállalja a gyermek nevelését, és erről a leendő osztálytanító tájékoztatja a szülőt. 

A jelentkezéshez egy felvételi lapot kell kitölteni és leadni egy fényképpel az iskola titkárságán.

Jelentkezés magasabb évfolyamra

Nem csak tanév elején, hanem tanév közben is folyamatos lehetőséget nyújtunk a diákoknak jelentkezésre. A választás megkönnyítésének érdekében a szülőnek lehetősége van, hogy gyermekével nyílt órán vegyen részt, majd a gyermek vendégtanulóként egy rövidebb időszakra jelen lehet az adott osztályban.

Ilyenkor látható meg, hogy a leendő diák az új osztályközösségbe be tud-e kapcsolódni, és tanulási képességei megfelelőek-e az adott osztályfokra való bekapcsolódáshoz. 

Iskolánk jelenleg 8. évfolyamig tudja fogadni a diákokat. 

Jelentkezés esetén kérjük, hogy először telefonáljanak iskolánk titkárságára (06-30/526-9260), és kérjenek időpontot egy ismerkedő beszélgetésre az osztálytanítótól.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata (külföldi vagy kettős állampolgárság 

    esetén útlevél, tartózkodási engedély) 

2. a gyermek TAJ-kártyája 

3. a gyermek lakcímkártyája 

4. első osztályba jelentkezőknek a gyermek iskolaérettségéről kiállított óvodai igazolás 

5. 1 db igazolványkép 

6. 1 db normál, egész alakos, pár hónapnál nem régebbi fotó a gyermekről

7. kitöltött információs lap

8. kitöltött jelentkezési lap

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Iskolafilm

Az iskola támogatása

Az adó 1%-ának felajánlási lehetősége:
adó 1%

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön legfrissebb programjainkról és tartalmainkról!

Copyright © 2013. Apáczai Waldorf Iskola