-

Elérhetőségek

Apáczai Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 9700 Szombathely,
11-es huszár út 40. (A felújított egykori huszárlaktanya épülete)
Telefon:
+36305269260
E-mail:
apaczaiiskola@gmail.com


Aktualitások

Járványügyi protokoll az Apáczai Waldorf IskolábanJárványügyi protokoll az Apáczai Waldorf Iskolában

Járványügyi protokoll az Apáczai Waldorf Iskolában

 

Kedves Szülők!

 

Az EMMI intézkedési terve alapján a következő eljárásrendet követjük a 2020/21-es tanévben.

 

 1. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre

Az iskolában alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK)  ajánlása szerint.

Az iskolát fenntartó egyesület biztosítja számunkra a szükséges tisztító – és fertőtlenítő szereket. 

 

 1. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló és dolgozó látogathatja! Amennyiben a szülők a gyermeknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje szerint gondoskodni kell az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Az a gyermek vagy iskolai dolgozó, aki bármely betegség miatt otthon maradt, a háziorvos vagy kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az iskolába. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

Kérjük, hogy a szülők, kísérők ne lépjenek be az iskolába! Az iskolai ügyintézést elektronikusan, valamint telefonon igyekszünk lebonyolítani. Az általános rendezvénytilalom miatt előadásokat, csoportos találkozókat más helyszínen sem lehet szervezni. 

Az iskolába beléphet: 

 • az intézményben foglalkoztatott;

 • az intézményben karbantartási- ill. javítási munkát végző;

 • az intézménybe jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező;

 • a gyermek, a tanuló;

 • a hőmérséklet – ellenőrző pontig a gyermeket kísérő maszkban.

A tanítási év folyamán az iskola területén és az épület előtt kérjük mellőzni a csoportosulást!

A tanítási órákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Ez alól kivételt képeznek az idősebb tanárok által tartott foglalkozások, amelyeknél kérjük, hogy a pedagógusok védelmében a gyermekek hozzanak magukkal maszkot, és ha a pedagógus másképp nem kéri, viseljék azt!

Ha a közös terek használatakor nem biztosítható a védőtávolság, akkor a felső tagozatos tanulók maszkviselése javasolt – de nem kötelező.

Az iskolát fenntartó egyesület az Operatív Törzs támogatásával rendelkezésre bocsájt elegendő mennyiségű fertőtlenítő szappant, kézmosószert és fertőtlenítő szert, valamint papírtörölközőt. Az iskolában a pedagógusok felügyelete mellett, valamint a védőtávolságot tartva a gyermekek rendszeresen mosnak kezet. Az osztálytanítók ügyelnek a rendszeres szellőztetésre, valamint igyekeznek úgy szervezni a tanórákat, hogy a lehető legtöbb esetben lehessenek a gyermekek a szabad levegőn. 

Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermeküket tanítsák meg a köhögés, orrfújás helyes módjára!

Mivel az óraközi szünetekben és a nagyszünetben a gyerekek az udvaron tartózkodnak, ezért kérjük, hogy megfelelő és elegendő ruházattal és cipővel készüljenek!

Iskolai rendezvények alkalmával az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlátot megtartani kívánjuk, valamint az alapvető egészségvédelmi intézkedéseket, szabályokat: távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés. Igyekszünk szabad téren szervezni a rendezvényeinket. Szükség esetén a rendezvényen résztvevőinek körét korlátozni kényszerülünk.

Mivel a rendezvények / gyülekezés tilalma nem terjed ki a munkahelyi működésre, ezért a Tanári Konferencia ülései megtarthatók.

A Fenntartó Egyesület a tagok személyes részvételével nem tarthatnak közgyűlést, taggyűlést, hanem lehetőleg online vagy az ülés megtartása nélkül hoznak határozatot. Ennek belső szabályairól az ügyvezetés dönt.

 1. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

Az iskolában a bejáratnál, illetve a tantermek bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyezünk el, az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépőtől elvárjuk az alapos kézmosást, fertőtlenítést. 

A kéztörlésre papír törlőket biztosítunk. Javasoljuk, hogy a gyerekek saját tisztasági csomagot vagy kéztörlőt hozzanak magukkal.

A mindennapos fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk a kézzel gyakran érintett felületek (padok, asztalok, székek, kilincsek, kapcsolók, csaptelepek…stb.), a szociális helyiségek,  valamint a padló felületére.

 

 1. Étkeztetésre vonatkozó szabályok

Fokozottan ügyelünk az étkeztetés helyszíneinek tisztaságára, rendszeres fertőtlenítésére. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyerekek alapos szappanos kézmosására.

Igyekszünk úgy szervezni az étkezéseket, hogy sorban álláskor és étkezéskor a védőtávolság betartható legyen.

Amennyiben nem megoldható az osztályok elkülönítése az étkező térben, engedélyezhető az étkezés a saját osztályteremben. Amennyiben így történik az étkezés, fokozott figyelmet fordítunk a tanterem fertőtlenítésére, takarítására. 

 

 1. Tanulói hiányzások kezelése

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (pl. cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, máj-és vesebetegségek) vagy pl. immunszuprimált állapota miatt – erről orvosi igazolással rendelkezik, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül.

Ezen időszakban a gyermek az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

 

 1. Teendők beteg személy esetén

Amennyiben gyermeknél, pedagógusnál, iskolai dolgozónál a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, valamint rögtön értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/ gondviselő azonnali értesítéséről is gondoskodunk.

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személy kötelező maszkot és kesztyűt használni.

A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek a járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket megtesszük.

A tanév során szükséges iskola-egészségügyi ellátások, szűrővizsgálatok, védőnői vizsgálatok a járványügyi helyzetnek megfelelően megtörténnek, feltételezve a pedagógusok, a védőnő, az iskolaorvos és a gyermekek folyamatos együttműködését.

 

 1. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében

Az iskola az EMMI ajánlása szerint készült a munkarend átalakítására. Ha az iskolával jogviszonyban álló gyermek vagy felnőtt koronavírus tesztje pozitív, akkor az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az iskolában más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására.

A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

A fent említett időszakban az iskola gyermekfelügyeletet szervez a szülők támogatása érdekében.  Ennek során az iskola a gyermekétkeztetést is biztosítja. 

 

 1. Kommunikáció, információk

Az iskola tanári kollégiuma és a fenntartó egyesület felhívja a kedves szülők figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, valamint kérdésükkel és kérésükkel bizalommal forduljanak a tanári kollégium tagjaihoz!

Jelen intézkedési terv újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról az intézmények tájékoztatást kapnak, amely alapján módosítják a saját járványügyi protokolljukat.

 A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról a Tanári Kollégium  köteles gondoskodni, a Fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

Szombathely, 2021. 01. 31. Csatolt fájl(ok)Vissza az előző oldalra!
Apáczai Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Magyar