Elérhetőségek

Apáczai Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 9700 Szombathely,
11-es huszár út 40. (A felújított egykori huszárlaktanya épülete)
Telefon: +36305269260
E-mail: apaczaiiskola@gmail.com


Tanáraink

Mayer Judit

Mayer Judit

„Szívünk régi ritmusát szeretném megtalálni.”
Szilágyi Domokos
 

Nem ismerek annál szebb feladatot, mint ami a tanáré. Rá bízatik egy osztálynyi gyermek, hogy segítse őket megtalálni saját útjukat, hogy kibontakoztathassák mind azt a tehetséget, ami bennük van.

Nagy élmény reggelente a kíváncsi gyermekszemekbe nézni, melyben ott a kérdés, ma mit hoztál, mit fedezünk fel? S nekem feladatom, hogy megtartsam ezt az izgalmat, érdeklődést bennük. Fontos, hogy örömöt leljenek abban, amit tanulnak, és érezzék, mindennek értelme van. Hisz akkor tudnak házat építeni, ruhát szabni vagy gazdálkodni – teremteni, ha felfedezik a világot a betűktől a mértékegységekig, az összefüggésekig.

A legszebb feladat, megismertetni őket azzal a kultúrkinccsel, amelyet idáig megélt, összegyűjtött az emberiség. A mágia korától kezdve – amikor a szó azonos volt a dologgal, és a gondolatnak teremtőereje volt – az ókori kultúrán át – amikor a lent és fent még egy Egészet alkotott – egészen a XX. század nagy ideáiig. Megéreztetni a művészet erejét, mely képes egy kis mű mikrokozmoszába foglalni a mindenséget. Hisz általuk érthetik meg jobban a világot, és benne önmagukat.

Bátorítani őket, önbizalmat adni nekik, hogy a bennük lakozó kincsekkel merjenek élni, formálni a világot, elvégezni a maguk feladatát. S mindezen túl kell, hogy vérükbe ivódjon Bartók igaza: az ellentétek harmóniába oldhatók, s az ellentéteket ne harccal, háborúval oldják meg, hanem szót értsenek a másik emberrel, tudjanak együtt-érezni, együttműködni vele. Csak ezen igazság átplántálásával remélhetünk gyerekeink által egy reménytelibb jövőt.

Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy voltak olyan tanáraim, akik továbbadták nekem mindezt. S az a Tanárom, akitől a pályám kezdetén a legtöbbet kaptam, Ő hagyományozta ránk az iskolának felújított huszárlaktanyát azzal a hittel, hogy az iskola a világ jobbításának legfőbb eszköze. Mélyen hiszem ezt magam is.

Magyartanárként végeztem, majd általános iskolai és később középiskolai Waldorf-tanárként. Majd a Waldorf-pedagógiához kapcsolódó Extra Lesson fejlesztőpedagógiát tanultam, hogy minél több "varázseszköz" legyen a kezemben, mellyel a gyermekeket segíthetem.

Sok történés, alapítás részese voltam a rendszerváltás óta, amely megerősítette bennem, milyen fontos feladata van ma a Waldorf-iskolának, és benne a tanárnak. Megőrizni gyerekeink alkotó fantáziáját. Megadni nekik az önálló gondolkodás és a szabadsággal élni tudás képességét. Megismertetni velük az élet legmélyebb törvényeit, hogy szépen tudjanak élni, és képesek legyenek egy emberibb világot teremteni.
Vissza az előző oldalra!
Apáczai Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Magyar