Mihály-nap

2017. szeptember 29.

Iskolánk mérlegének is üzenete van!

Az ünnep záróakkordjaként egy nagy mérleg serpenyőjébe teszik a gyerekek a bátorság próbáért kapott fehér köveket,ezzel is utalva arra, hogy Mihály az, aki mérlegre helyezi az elmúltak lelkét, megméri tetteik súlyát. (A másik serpenyőbe már előzőleg hatalmas fekete követ helyezett valaki.)

Szent Mihály a sárkányt győzte le, az ember a félelem sárkányával veheti föl a harcot.
Mert a félelemből számtalan rossz dolog születik, amelyek károsan befolyásolják az életünket. A félelem legjobb ellenszere a szeretet, a hit, a megértés, amelyek kivezetnek minket sötétségből!
"...ha örömöt akarunk, a jót kell utánoznunk, az igazat kell újrateremtenünk, a szépet újraálmodnunk. ...mert igazàn csakis az a miénk, amit másokba átültettünk, másokkal megértettünk, elfogadtattunk." 
(Tar Károly: Erdélyi mézeskalács)

János-nap

Évzárás az Apáczai Waldorf Iskolában a 2016/2017-es tanév végén

Az iskolai tanévnek a lezárása egyben nyitánya a nyári szabadságnak. A gyermekek mint szorgos méhek kirepülnek a nagyvilágba, és megkezdik élménygyűjtő utazásaikat. A természet ilyenkor mutatja meg mesés kincseit leginkább. Nem véletlen tehát, hogy Szent János ünnepére esik mindenkor a tanév lezárása.

Az évkör ünnepei között kiemelt jelentőséggel bír a nyári napforduló, Szent János napja minden Waldorf-iskolában: a világ szépségének, a szerelem varázsának, az elmúlt időszak áldozatos munkálkodásának ünnepe, amikor megkezdődik a termő fák gyümölcsének beérése – valóságos kegyelmi állapot! A János név jelentése is erre utal: Jóhanán = Isten kegyelmet ad. A kegyelem a nyár melege, melyben jól érezzük magunkat, érleli a gyümölcsöket és érleli minden felnőttben és gyermekben a befogadott csírát, amely majd az ősz folyamán termőre fordul bennünk valamikor Mihály-nap környékén. Áldott állapot ez!

Lezártuk a tanévet, ünnepeltük ezt a kegyelmi állapotot, a nyarat. Megemlékeztünk a mögöttünk hagyott időszak minden nehézségéről, öröméről. Kiosztottuk családjaink számára a gyerekek egész tanév során elvégzett munkáját összegző dokumentumokat, a bizonyítványokat. Átadtuk tanulóinknak azt a bizonyítványverset, amit magukkal visznek ilyenkor a következő tanévre.

Szomorúan vettünk búcsút azoktól a munkatársainktól és tanulóinktól, továbbá családjainktól, akiknek másfelé vezetett az útjuk. Közösen örültünk annak, hogy tanári közösségünk családjai felől a születés csodájáról kaphattunk hírt, továbbá hozzáfogtunk a tanítási évünk tanulságainak feldolgozásához is.

„Megrakják a tüzet…”

Körben táncolva, körben énekelve, tűzzel, „síppal, dobbal, nádi hegedűvel”, lakomával ugrottunk bátran a szabadságba, és zártunk le ismét egy korszakot intézményünk történetében ezen a hosszú, világos és fényes nyári estén.


Károly Bálint

tanár

Waldorf Olimpia

Május 24-én, egy esős szerdai délután, izgatottan pakoltunk a kocsikba, hogy Alsóőrsre utazzunk. Ha bárki azt hinné, hogy megszöktünk az iskolából és nyaralni mentünk, az nagyon téved. Csütörtökön és pénteken reggeltől estig tartó kemény munka várt gyerekre és felnőttre egyaránt, hogy – az egész éves felkészülés után – részt vegyünk az Waldorf Olimpiai Játékokon. Összesen 260 ötödik osztályos Waldorf-iskolás gyűlt össze a balatonparti kempingen.  

Szerdán késő délután minden gyerek megismerkedett azzal a városállammal és annak tagjaival, amelyikben a következő 3 napot töltötte. A szerdai zuhogó eső csütörtökre elállt, de még viharos, hideg szélben edzettünk. Pénteken már hosszabb időre kisütött a Nap is. Csütörtökön és pénteken ebédidőig minden olimpiai számban gyakoroltak a gyerekek. Majd a hosszabb déli pihenők után délután a csapatjátékok és a városállamok zászlójának megfestése következett. A vacsora után még szabad programra is volt lehetőség. A két edzésnap szinte elröpült. Ahogy a reggeli köszöntésben az egyik főszervező is elmondta, a jó munkáért cserébe a görög istenek ragyogó napfénnyel ajándékoztak meg minket az olimpiai játékokon. A nyitóceremónia után rögtön a legnehezebb próbát, a maraton-futást kellett kiállniuk a gyerekeknek.

Aztán szünet nélkül következett a többi versenyszám: a rövidebb futószámok, az ugró- és dobószámok. Az olimpiai játékok után üde pihenő következett s ezalatt felfrissülhettünk a lakoma finom ételei által. Végül a záró ünnepségen minden gyermek megkapta az istenek üzenetét, amit a városállam-vezetők közvetítettek számukra. A nemesvámosi szervezők, a Waldorf Szövetség tagjaival együtt és az olimpiai edzők mindenben a segítségünkre voltak. A gyerekek és a jelenlévő többi ember pedig csodálatos ünnepi hangulatot teremtett. Sok új emberrel ismerkedtünk meg, és életre szóló élményeket szereztünk ebben a pár napban.  

(Pónya Tímea)

Év végi hangverseny

Május 23-án 17.00-kor került megrendezésre az év végi hangverseny Klári néni jóvoltából. A növendékek nagyon ügyesen teljesítették ezt a tanévet (is), sok-sok munkájuk meghozta gyümölcsét, mert nagyon szép előadásokat hallgathattunk a szülőkkel. Nagyon büszkék lehetnek magukra a gyermekek kitartásuk, a sok gyakorlás és lelkesedésük miatt. Klári néni - szokásához híven - megjutalmazta a növendékeket egy Oklevéllel, hogy mindenki sikeresen elvégezte a zongora tanszakon a tanévet.

Köszönjük Klári néninek, hogy ennyi gyermekkel lelkesen dolgozik, és hogy megszeretette velük ezt a szép hangszert. Illetve köszönjük a szülőknek is, hogy türelemmel segítették és kísérték gyermeküket az év során.

Euritmia napok

Május 22-én a 3. 4. és 6. osztályok euritmia bemutatóját nézhettük meg. A harmadikasok a Teremtés történetet dolgozták fel és mutatták be. A hatodikos fiúk és lányok külön és önállóan dolgoztak fel egy-egy verset. A negyedikesek pedig az északi germán mitológiát feldolgozó munkájukból mutattak be részleteket. Köszönjük Nikolnak és a gyerekeknek a gazdag élményt! 

Laborlátogatások a Kanizsai Gimnáziumban

A 6-7. osztályosok májusban három alkalommal a Kanizsai Gimnázium laborjában fizika és kémia órákon vettek – vesznek részt. Az ott tanító szakemberek, Betti néni és Andi néni látványos kísérletekkel szemléltetnek egyes jelenségeket, melyek hátterét utána megbeszélik, a tapasztalatokat füzetben rögzítik.

Kompetencia felmérés

Május 17-én volt a 6. osztályosok országos idegen nyelvi felmérése. A gyerekek jól vették az akadályt, összességében elmondható, hogy idén is minden gyermek a tavalyi országos átlag felett teljesített – „a legrosszabb” eredmény 80 %. A felmérésre sokat készültek a gyermekek, eredményeikhez ezúton is gratulálunk!

Év végi drámaelőadás

Április 28-án volt a 2. osztályosok drámabemutatója. A gyermekek az előadás alatt bátran, hangosan és tisztán mondták a szöveget, mindenki pontosan tudta a koreográfiát – látszódott rajtuk, hogy élvezik a bemutatót. Pedig sok-sok gyakorlás és nagy munka volt megtanulni a dráma szövegét, főleg az ó-olasz Naphimnuszt, de becsületesen megtanulták – köszönjük a szülők támogatását és segítségét az otthoni gyakorlás miatt 

Köszönet Bálint bácsinak is, hogy közreműködött az előadás felépítésében és segítségében illetve az osztálytanítónak, Nikolaj bácsinak, hogy egy ilyen szép előadást hozott létre a gyermekekkel.


Ezen a napon mutatták be az 5. osztályosok is a drámájukat.

A tanév folyamán hosszú történetekben elevenedtek meg az ókori görög mitológia alakjai – köztük Odüsszeusz. A görög hős csodálatosnál csodálatosabb kalandok közepette évekig hánykolódik a tengeren, míg végül hazatér. De kis hazánknak is van egy világutazója, aki még különlegesebb kalandok részese. Ráadásul e kalandokat maga Háry János meséli el nekünk.

Egyszer régen egy Garay Gábor nevű író Obsitos című darabja nagyon megtetszett magyar zeneszerzőnknek, Kodály Zoltánnak, és megírta a Háry János című daljátékot – Károly Bálint zenetanár nagy örömére. Ugyanis ebben a darabban – mint a műfaja is mutatja – a szereplők dalok segítségével mesélik el érzéseiket. Emiatt sok dal csendül fel az előadásban. A darab felnőtt művészeket is próbára tesz, ezért az ötödik osztály egy jóval rövidebb, gyerekek számára készült változatot mutatott be az előadáson.

Idejekorán, már a tavaszi szünet előtt el kezdtünk készülni a május közepi drámaelőadására. Sok játékkal, helyzetgyakorlattal dolgoztunk – mindezt még szereposztás nélkül. A tavaszi szünetre már kézbe vettük a szövegkönyv első fejezeteit. A szünet után megismertük a szöveg másik részét, és körvonalazódott a szereplők személye is. Háry János személye mellett eltörpül mindenki más, legyen az akár nagyabonyi vagy francia, akár császár vagy generális. Így többen is belebújhattak a nagy mesemondó bőrébe.

„Hisz tudja azt az élő, tudja azt a holt, nincs oly vitéz a földön, mint Háry bátya volt!”

Május 12-én, pénteken került sor az első osztály dráma előadására. Osztályunk a tavaszi Évszakünnepet követően, második alkalommal állt színpadra nagyközönség előtt. Ezúttal Móra Ferenc: A király kenyere című meséjét adtuk elő. Ez volt az első alkalom, mikor egy begyakorolt darabot adtak elő a gyerekek, akik - a sok megbetegedés ellenére - korukat meghazudtoló minőségben mutatták meg tudásukat az érdeklődők előtt. Az ünnepség ezúttal is egy lakomával zárult. Ezúton is köszönjük a szülők segítségét a jelmezek készítésében és az ünnepi asztal elkészítésében.

Oldalak

Iskolafilm

Az iskola támogatása

Az adó 1%-ának felajánlási lehetősége:
adó 1%

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön legfrissebb programjainkról és tartalmainkról!

Copyright © 2013. Apáczai Waldorf Iskola