A Waldorf iskola alapvető vonásai, avagy: Mitől Waldorf iskola egy Waldorf iskola?

Antropozófia mint szellemi alap

A Waldorf-iskolák legalapvetőbb sajátossága, hogy működésük alapját egy meghatározott, egyetemes ember- és világszemlélet jelenti. Ez az antropozófia („emberi bölcsesség”), amely a mai, modern emberben egyre égetőbben felmerülő kérdésekre – „Ki vagyok én?”, „Honnan jöttem és hová tartok?”, „Mi az életem értelme?” – keresi a választ. Az antropozófia szerint a világ egy földi és égi egység és minden ember testvér. A világ fejlődését előrevivő erő a szeretet. A világ és benne az emberi élet minősége annak a függvénye, hogy az emberek mennyi szeretetet sugároznak ki magukból a világba; a feltétel nélküli szeretetre való képesség csírája pedig ott szunnyad minden egyes emberi lényben.

A Waldorf-iskolák szervezeti felépítése, működési rendje és pedagógiája egyaránt az antropozófia szellemi impulzusából táplálkozik. Az iskola sikeressége viszont azon múlik, hogy az iskola szereplői – tanárok, szülők, fenntartó – milyen mértékben képesek ezeket a szellemi impulzusokat befogadni, és tudatosan a nevelés, az iskolaszervezés és a közösségépítés területén a napi gyakorlatba átültetni.

Szociális hármas tagozódás

Az antropozófia ideálja szerint a Waldorf-iskolák szervezeti felépítésüket és működési rendjüket illetően a szociális hármas tagozódás megvalósítására törekszenek. Össztársadalmi szinte a szociális tagozódás hármas eszméje azt jelenti, hogy a társadalom három fő szociális területe, a szellemi-kulturális szféra, a jogi-politikai szféra és a gazdasági szféra egymással összehangoltan, kölcsönös bizalom alapján, de egymástól függetlenül, egymásnak nem alárendelten működnek. A szellemi-kulturális szféra alapeszméje a szabadság, a jogi-politikai szféra alapeszméje az egyenlőség, míg a gazdasági szféra alapeszméje a testvériség.

Rudolf Steiner – első pillanatra talán meglepő módon – a Waldorf-iskola elsődleges feladatának ezen szociális szerveződés megvalósítását jelölte meg. Véleménye ugyanis az volt, hogy a társadalom egészséges működése csakis a szellemi szféra, benne az iskolai nevelés felszabadításával lesz lehetséges. Egy iskola esetében a szociális hármas tagozódás eszméje eszerint azt jelenti, hogy az iskola szabad, szellemi elképzeléseinek megvalósulását a jogi és a gazdasági területek kiszolgálóként segítik.

Szülői oldalról az iskola működésének kiemelkedően fontos ideája a testvériség, amely az arra való törekvést jelenti, hogy az egyes családok nem azonos, hanem anyagi lehetőségüktől függő mértékben járulnak hozzá az iskola működtetéséhez. Szintén a szülők, valamint jogi személyként a fenntartó viselik a közös felelősségét annak, hogy anyagi okok miatt egy gyermek se maradjon ki az iskolából.

Waldorf-pedagógia

A Waldorf-iskolák pedagógiájának alappillére az antropozófia emberképe, amely az emberi lényt test, lélek és szellem hármas egységeként értelmezi. Emellett fontos kiindulópontnak tartja azt is, hogy minden emberi élet egyedi és megismételhetetlen, hogy minden ember meghatározott életcélokkal érkezik a Földre, s csak akkor tud teljes életet élni, ha azokat valóra is tudja váltani. Ezért a Waldorf-pedagógia szerint a gyermekkori neveltetésnek az az alapvető és elődleges célja, hogy hozzásegítse a gyermeket életútjának megtalálásához és életcéljainak sikeres megvalósításához.

Nagyon fontos, hogy a Waldorf-tanítók szellemi partnerként próbálják kezelni a gyermet, oly módon, amely mögött a következő gondolat bujkál: „Ki vagy Te? Szeretnélek megismerni, és segíteni Téged az utad megtalálásában.”

A Waldorf-pedagógia nevelni akar, és a hagyományos értelemben vett oktatást „csak” a nevelés egyik eszközének tekinti.

Az iskola sorsa a szülők kezében

A Waldorf-iskolák szülői kezdeményezésre, alulról szerveződően jönnek létre. Az iskola fenntartói feladatait is javarészt a szülők látják el, megteremtve az iskola működésének jogi kereteit, tárgyi és pénzügyi feltételeit. Mindemellett kiemelkedő szerepet játszanak abban a közösségépítő folyamatban, amely az emberi alapját jelenti az iskola hatékony működésének, illetve abban, hogy minél több szülőben kialakulhasson a közös felelősség érzése: „Igen, ez a mi iskolánk. Rajtam is múlik, hogy hogyan alakul jövőbeli sorsa.”

Iskolafilm

Az iskola támogatása

Az adó 1%-ának felajánlási lehetősége:
adó 1%

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön legfrissebb programjainkról és tartalmainkról!

Copyright © 2013. Apáczai Waldorf Iskola